ELEKTROPNÖMATİK

ELEKTROPNÖMATİK (2)

ElektroPnömatik Ders Notlarını bulabilirsiniz.

ElektroPnömatik Problem 4: Çalkalama Tertibatı

Bir sepet içine konulmuş iş parçaları temizleme sıvısı içine batırılarak temizlenmektedirler. Başlatma  işlemi silindir geri son konumda ise olacak,  çalkalama işlemi yapılırken silindir geri son konuma kadar değil,  orta konumdan geri dönecektir. Çalkalama işlemi 50 kez yapıldıktan sonra otomatik olarak duracaktır. 

Bu sistemin elektro pnömatik devre şeması ve numaralandırması aşağıda verilmiştir. 

Elektro Pnömatik Problem Çözümü Çalkalama


Elektro Pnömatik Problem 5: Delme Tertibatı

Elektro Pnömatik Problem Çözümü sayıcıya bağlı kontrol

Bir tezgahta magazinden gelen parçalar otomatik olarak delinecektir. Sistemde 3 adet silindir bulunmaktadır. A(1) silindiri iş parçasını magazinden alır ve matkabın önüne sürer ve geri gelir, B (2) silindiri matkabın altına gelen parçayı sıkıştırır, C (3) silindiri ise matkaba bağlıdır ve parçayı deler ve geri gelir. B(2) silindiri parçayı çözer. Bütün bu işlem bir start butonu ile başlatıcaktır.

Problemin yol adım diyagramı aşağıdadır.

Elektro Pnömatik Problem Çözümü sayıcıya bağlı kontrol

Bu sistemin elektro pnömatik devre şeması ve numaralandırması aşağıda verilmiştir. 

Elektro Pnömatik Problem Çözümü sayıcıya bağlı kontrol

 


 

Elektro Pnömatik Problem 6: Perçinleme Tertibatı

Özel plakalar 3 yerinden kör perçinler ile perçinlenecektir.  Sistemde 3 adet silindir kullanılmaktadır. Start butonuna basılması ile  A(1) silindiri ileri hareket ederek plakayı perçinler 2 sn süre ile ileri son konumda bekler ve geri gelir. Sonra B(2) silindiri ileri hareket ederek plakayı perçinler 2 sn süre ile ileri son konumda bekler ve geri gelir ve son olarak C(2) silindiri ileri hareket ederek plakayı perçinler 2 sn süre ile ileri son konumda bekler ve geri gelir.

Bu sistemde kaskad sistemi kullanılmıştır. Kaskad sisteminde silindir hareketleri önce gruplara bölünür burada A ileri ve A geri (A+A-), B ileri ve B geri (B+B-), C ileri ve C geridir (C+C-). Buna göre  gruplar ve yol adım diyagramı aşağıda verilmiştir.

Sistemin yol adım diyagramı....

Elektro Pnömatik Problem Çözümü Yol Adım Diyagramı

Elektro Pnömatik Problem Çözümü Kaskatlı iki silindirli kontrol

ElektroPnömatik Problem 1: Alüminyum   plakalara bir düzenek yardımıyla  presleme işlemi yapılmaktadır. Başlangıç konumunda silindir piston kolu geri son konumunda bulunmaktadır.  Sistem bir start butonu ile başlatılsın, parçaların aynı kalitede preslenmesi  için piston ileri son konumuna vardıktan sonra ve  6 barlık bir baskı kuvvetine eriştikten sonra  10 sn süre beklesin ve ondan sonra otomatik olarak geri dönebilsin. 

Bu sistemin elektro pnömatik devre şeması ve numaralandırması aşağıda verilmiştir. 

Elektro Pnömatik Problem Çözümü Basınca bağlı kontrol


 

Elektro Pnömatik Problem 2: Bir atölyede iş parçaları seri olarak damgalanacaktır.  İşlem isteğe bağlı olarak tekli veya sürekli çevrim olarak gerçekleştirilecektir. Başlangıça silindir geri son konumdadır. İş parçası yerinde ise ve tekli çevrim butonuma basılırsa birkez damgalama işlemi olacak, İş parçası yerinde ise ve sürekli çevrim butonuna basılırsa 10 kez damgalama işlemi yapılacaktır. Sistem, 10 kez damgalandıktan sonra veya bir stop butonu ile durdurulacaktır. Sürekli çevrim iş parçası otomatik olarak beslendikçe çalışacaktır.


Bu sistemin elektro pnömatik devre şeması ve numaralandırması aşağıda verilmiştir. 

Elektro Pnömatik Problem Çözümü sayıcıya bağlı kontrol

 


 

Elektro Pnömatik Problem 3: Bir atölyede, takozlar pnömatik bir sistemle sıkıştırılıp delinmektedir. Sistemde 2 adet silindir kullanılmıştır. Bir start butonuna basılması ile A silindiri ileri hareket ederek parçayı sıkar, B silindiri ileri hareket ederek parçayı deler ve geri gelir. B silindiri geri geldikten sonra A silindiri geri gerelek parçayı çözer. 

Bu sistemin elektro pnömatik devre şeması ve numaralandırması aşağıda verilmiştir.

Bu sistemde kaskad sistemi kullanılmıştır. Kaskad sisteminde silindir hareketleri önce gruplara bölünür burada A illeri A+ ile A geri A-, B ileri B+ ve B geri ise B- ile ifade edilmektedir. Buna göre A+B+  Bir grupta / B-A- bir gruptadır(A+B+/B-A-).  Bu problemin yol adım diyagramı aşağıdadır.  Buna göre Başlangıç Referans Valdi (BDV) A0, ve Grup değiştiren valf ise B1 dir.

Sistemin yol adım diyagramı....

Elektro Pnömatik Problem Çözümü Yol Adım Diyagramı

Elektro Pnömatik Problem Çözümü Kaskatlı iki silindirli kontrol