JAVA DERS NOTLARI

JAVA DERS NOTLARI (20)

Yeni başlayanlar için anlatım sırasına göre java ders notları ve kod örneklerini bulabilirsiniz.

Pazartesi, 29 Nisan 2013 15:50

Java hata Yakalama (Try-Catch)

Yazan

İSTİSNA YÖNETİMİ (EXCEPTION)  

•İstisnalar, programımızın çalışma zamanında yani program çalışırken kullanıcı kaynaklı yanış veri tipi girme gibi daha birçok şekilde ortaya çıkan olağan dışı durumlardır. •Programcılık dilinde "programın kırılması" ile adlandırılan olaylarda aslında bir istisnanın meydana geldiğini göstermektedir. Örneğin bir sayının sıfıra bölünmesi gibi

Exception in thread «main» java.lang.ArithmeticException: / by zero at Donusum1.main(Donusum1.java:14)

•Başka bir istisna örneği ise uyumsuz tipler arasında değer aktarımı gerçekleştirmeye çalışmaktır. Bir programcı olarak kod üzerinde her ne kadar detaylı çalışma yapsakta kullanıcı faktörü göz önüne alındığında çalışma zamanı hatalarının ( Runtime Error ) ortaya çıkması olasıdır.   

Pazartesi, 29 Nisan 2013 15:40

Java Matematiksel İşlemler

Yazan

•Basit matematiksel operatörler (Çarpma, çıkarma, bölme, toplama ve Mod alma) normal olarak -,+,%,* ,/ gibi semboller kullanılarak yapılmaktadır.

•Ancak Belirli matematiksel işlemleri yapmak için system alanında math sınıfını kullanılır.

•Math Sınıfı için herhangi bir kütüphane tanımlamasına gerek yoktur.

•Math sınıfı altındaki metotlar ve özellikleri şunlardır.   

JAVA programlama dersi için sorulan vize sınav soruları ve cevapları aşağıda verilmiştir. B grubunun soruları ve cevaplarını görebilirsiniz.

SORU 1:  Klavyeden girilen üç tamsayıyı okuyup ilk ikisinin  toplamını  üçüncüsüne  bölen  ve  sonucu  mesaj kutusunda gösteren  JAVA programı  yazınız

SORU 2:  Klavyeden bilgi olarak bir ay adı (örneğin “Ocak”)  girildiğinde; o ayın ait olduğu mevsimi veren JAVA programını yazın.

SORU 3:  Klavyeden bir piramidin bir taban kenarı ve yüksekliğinin girilmesi ile HacminiYanal AlanıToplam alanı hesaplayan JAVA programını yazınız.

Java Koni hesabı denklemJava Koni hesabı

SORU 4:  80 elemanlı bir dizi değişken tanımlayın ve bu dizi değişkene ye 200-400 arasında rastgele sayılar üreterek aktarın;

a) Bu sayıları yan yana yazdıran

b) Tek olanların adedini ve toplamını bulan

c) Çift olanların karelerinin toplamını bulan

d) Tek olanların toplamının karekökünü alan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazın

 

Cevapları görmek için başlığa tıklayın

JAVA programlama dersi için sorulan vize sınav soruları ve cevapları aşağıda verilmiştir. Soruları ve cevaplarını görebilirsiniz.

SORU 1:  Klavyeden girilen dört kesirli sayıyı okuyup ilk ikisinin çarpımını dördüncüsüne bölen ve üçüncüsüne ekleyen ve sonucu mesaj kutusunda gösteren JAVA programı yazınız.

SORU 2:  Klavyeden haftanın günü girildiğinde haftanın kaçıncı günü olduğu ekrana yazdıran JAVA programını yazın.

SORU 3:  Klavyeden bir koninin bir taban yarıçapı ve yüksekliğinin girilmesi ile HacminiYanal AlanıToplam alanı hesaplayan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazınız.

JAVA Koni Alan ve Hacim HesaplamaKoni Java Hacim ve Alan hesaplama için Denklem

SORU 4:  100 elemanlı bir dizi değişken tanımlayın ve bu dizi değişkene ye 100-300 arasında rastgele sayılar üreterek aktarın,

a) Bu sayıları yan yana yazdıran

b) 200'den büyük sayıların adedini bulan

c) 200'den küçük sayıların ortalamasını bulan

d) Çift sayıların adedini bulan ve ekrana yazdıran JAVA programını yazın

Cevapları görmek için başlığa tıklayın

Java klavyeden  girilen 10 adet sayıyı bir dizi değişkene alan daha sonra bu sayıları sırası ile yazdıran, toplamını, minimum ve maksimum değerini, ortalamasını ve ortalamaya en yakın sayıyı bulan, sonra girilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayan programı yazın

 

Java Klavyeden Girilen 4 basamaklı sayıyı yazıyla ekrana yazdıran programı yazın

 

Java Klavyeden girilen kilo ve boy değerine göre kişinin ideal kilosununda, altında yada üzerinde olduğunu bildiren programı yazınız.

 

Pazartesi, 01 Nisan 2013 16:55

Java Uygulama Asal Sayı Kontrölü

Yazan

Java  Klavyeden girilen sayının asal olup olmadığını bulan programı yazınız.

 

Pazartesi, 01 Nisan 2013 16:35

Java Uygulama Karekök Faktöriyel

Yazan

Java  Klavyeden girilen sayının  karekök ve faktöriyelini  bulan programı yazınız.

 

Pazartesi, 01 Nisan 2013 16:33

Java Uygulama 6-49 Loto tahmini

Yazan

Java  6-49 Sayısal loto tahmini yapan bir program yazın.

 

Sayfa 1 / 2